สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ ยุบรวม แยกพื้นที่ เปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนแปลงเขต อปท.
  สถิติการจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลงฐานะ/ยุบรวม/เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนแปลงเขต/แยกพื้นที่บางส่วน
  สรุปข้อมูลการจัดตั้ง+เปลี่ยนแปลงฐานะ (ข้อมูลรายปี)
  จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ณ ปัจจุบัน)
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  31188
     ตั้งแต่วันที่ 29/09/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
สน.พร.
หนังสือ/บทความ
หนังสือราชการ
สน.พร.
new save   
ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น    30 มิถุนายน 2559
การดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร    22 มิถุนายน 2559
รายงานข้อมูลถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ และได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น    22 มิถุนายน 2559
การดำเนิการซ่อมแซม ปรับปรุงห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร    22 มิถุนายน 2559
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8