กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  160219
     ตั้งแต่วันที่ 18/06/2554
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   :: ค้นหาข้อมูล ::
 
ประเภทหนังสือ :
ชื่อหนังสือ :
วันที่ลง :
แนวทางการเตรียมความพร้อม การดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล (Eco - School) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 -2568

แนวทางการเตรียมความพร้อม การดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล (Eco - School) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 -2568   

(22 มกราคม 2567)

แผ่นพับพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผ่นพับพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)   

(13 พฤศจิกายน 2566)

แผ่บพับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

แผ่บพับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)   

(30 มิถุนายน 2566)

แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี (อายุ 5 - 6 ปี ภาคเรียนที่ 2)

แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี (อายุ 5 - 6 ปี ภาคเรียนที่ 2)   

(1 มิถุนายน 2566)

แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี (อายุ 5 - 6 ปี ภาคเรียนที่ 1)

แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี (อายุ 5 - 6 ปี ภาคเรียนที่ 1)   

(1 มิถุนายน 2566)

แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี (อายุ 4 - 5 ปี ภาคเรียนที่ 2)

แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี (อายุ 4 - 5 ปี ภาคเรียนที่ 2)   

(1 มิถุนายน 2566)

แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี (อายุ 4 - 5 ปี ภาคเรียนที่ 1)

แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี (อายุ 4 - 5 ปี ภาคเรียนที่ 1)   

(1 มิถุนายน 2566)

แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี (อายุ 3 - 4 ปี ภาคเรียนที่ 2)

แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี (อายุ 3 - 4 ปี ภาคเรียนที่ 2)   

(1 มิถุนายน 2566)

แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี (อายุ 3 - 4 ปี ภาคเรียนที่ 1)

แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี (อายุ 3 - 4 ปี ภาคเรียนที่ 1)   

(1 มิถุนายน 2566)

แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี (2 - 3 ปี)

แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี (2 - 3 ปี)   

(1 มิถุนายน 2566)

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน)

เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน)   

(1 มิถุนายน 2566)

แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)   

(20 กุมภาพันธ์ 2566)ข้อมูลที่ 1 - 12 จาก 196
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8