กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

   
   
   
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  29692
     ตั้งแต่วันที่ 01/09/2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   :: ค้นหาข้อมูล ::
 
ประเภทหนังสือ :
ชื่อหนังสือ :
วันที่ลง :
คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย (จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน) ในระดับพื้นที่

คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย (จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน) ในระดับพื้นที่   

(13 กุมภาพันธ์ 2567)

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

(27 กันยายน 2565)

โครงการฝึกอบรมการจัดทาและการบริหารงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในรูปแบบออนไลน์ (Web Conference)

โครงการฝึกอบรมการจัดทาและการบริหารงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในรูปแบบออนไลน์ (Web Conference)   

(11 ตุลาคม 2564)

พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

(3 มีนาคม 2563)

รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2562   

(22 มกราคม 2563)

รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2561   

(18 มีนาคม 2562)

รายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

(21 พฤศจิกายน 2561)

ประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับ มท.

ประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับ มท.   

(11 พฤษภาคม 2561)

ประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับ มท.

ประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับ มท.   

(11 พฤษภาคม 2561)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่1)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่1)   

(29 มีนาคม 2561)

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

(26 กุมภาพันธ์ 2561)

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

(12 ตุลาคม 2560)ข้อมูลที่ 1 - 12 จาก 36
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8