สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  คู่มือแนวทางการดำเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  การจัดการความรู้ (KM)
  Anewer Box รวมข้อหารือการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบจ.
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.
  คู่มือแนวทางการดำเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  คู่มือปฏิบัติงาน
  แบบ ศพด. 1/67
  แบบ กง.บศ.1/67
  แบบ ศพด. 2/67
  แบบ ศพด. 3/67
  แบบ ศพด. 4/67
  ข้อมูลบุคลากรของ อปท.
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  225321
     ตั้งแต่วันที่ 19/09/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
สน.บถ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
สน.บถ.
การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    19 ธันวาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ    1 กันยายน 2566
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา    30 สิงหาคม 2566
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ    30 สิงหาคม 2566
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา    30 สิงหาคม 2566
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8