กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

 
   
  Username
 
  Password
 
 
 
 
     จำนวนผู้เข้าชม 18235
ตั้งแต่วันที่ 08/03/2562
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566  
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ?จังหวัดสะอาด? ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

(26 พฤศจิกายน 2566)

การประชุมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าการยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าของโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของ อปท. ตามประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565  
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 น. นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานการประชุมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าการยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าของโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของ อปท. ตามประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 3201 อาคาร 3 ชั้น 2 สถ. และประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ สถ.

(26 พฤศจิกายน 2566)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
-
 
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(9 ตุลาคม 2563)

(9 ตุลาคม 2563)

(9 ตุลาคม 2563)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
-
 
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    26 พฤศจิกายน 2566
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางเว็บเพจ Facebook (ท้องถิ่นไทย) (กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น) และ (PR มหาดไทย)    26 พฤศจิกายน 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทาง ในการเข้าร่วมระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green Area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    21 พฤศจิกายน 2566
การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย    20 พฤศจิกายน 2566
แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม    17 พฤศจิกายน 2566
หนังสือราชการทั้งหมด >>   
 
 
 
 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8