กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

 
   
  Username
 
  Password
 
 
 
 
     จำนวนผู้เข้าชม 17538
ตั้งแต่วันที่ 08/03/2562
 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
การหารือเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้ นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับเลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุม 3201 อาคาร 3 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(15 กันยายน 2566)

การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรรมการประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่อโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ระดับประเทศ พร้อมด้วย นางสุจริตรา ศรีนาม ที่ปรึกษาปลัดกระมหาดไทย ศาสตราจารย์ ดร. ชนาทิป ผาริโน ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการการประกวดได้สัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกระดับภาค จำนวน 15 คน เพื่อจัดอันดับผู้ชนะเลิศระดับประเทศเเละประกาศผลการประกวด โดยจะมีการมมอบรางวัลเเก่ผู้ชนะในงานพิธิมอบรางวัลจังหวัดสะอาดต่อไป

(15 กันยายน 2566)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
-
 
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย

(9 ตุลาคม 2563)

(9 ตุลาคม 2563)

(9 ตุลาคม 2563)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
-
 
การประชุมซักซ้อมกิจกรรมสำหรับการ Live Action พิ้นที่ตัวอย่างความสำเร็จของโครงการในพื้นที่ที่มีบริบทแตกต่างกัน "โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน"    28 กันยายน 2566
การประชุมซักซ้อมกิจกรรมสำหรับการ Live Action พิ้นที่ตัวอย่างความสำเร็จของโครงการในพื้นที่ที่มีบริบทแตกต่างกัน "โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน"    28 กันยายน 2566
ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง    27 กันยายน 2566
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566    27 กันยายน 2566
ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566    26 กันยายน 2566
หนังสือราชการทั้งหมด >>   
 
 
 
 

© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8