กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  มอบอำนาจ/แต่งตั้ง
  ข้อมูลจำนวน อปท. ล่าสุด
  คำถามที่พบบ่อย
  ห้องสมุดกฎหมาย
  ตอบข้อหารือ (คลินิคกฎหมายท้องถิ่น)
  บัญชีเรื่องร้องเรียน (รายจังหวัด)
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  104912
     ตั้งแต่วันที่ 08/10/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กม.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กม.
ขอความอนุเคราะห์ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2566 - 2570    21 พฤษภาคม 2567
ผลการตรวจร่างข้อบังคับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง การจัดระเบียบการใช้สนามกีฬาจักรยานในสวนสาธารณะบึงสีไฟ    20 พฤษภาคม 2567
ขอหารือการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนกลไกการเงินการจัดทำงบประมาณท้องถิ่นเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์    20 พฤษภาคม 2567
ร่างพระราชบัญญัติส่งสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. ....    20 พฤษภาคม 2567
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562    20 พฤษภาคม 2567
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8