กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ข้อมูลจำนวน อปท. ล่าสุด
  คำถามที่พบบ่อย
  ห้องสมุดกฎหมาย
  บัญชีเรื่องร้องเรียน (รายจังหวัด)
  ตอบข้อหารือ (คลินิคกฎหมายท้องถิ่น)
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  99313
     ตั้งแต่วันที่ 08/10/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
กม.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
กม.
แผ่นพับรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง    13 กันยายน 2566
หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการใช้ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน    7 กรกฎาคม 2566
การกำหนดตัวชี้วัด (มิติภายนอก) ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 เมษายน 2566- 30 กันยายน 2566)    30 มิถุนายน 2566
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล    30 มิถุนายน 2566
หารือกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน    30 มิถุนายน 2566
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8