กองการเจ้าหน้าที่

   
   
   
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  290790
     ตั้งแต่วันที่ 16/03/2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   :: ค้นหาข้อมูล ::
 
ประเภทหนังสือ :
ชื่อหนังสือ :
วันที่ลง :
มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางปฏิบัติ

มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางปฏิบัติ   

(2 ตุลาคม 2566)

สิทธิประโยชน์เจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดชายแดนใต้

สิทธิประโยชน์เจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดชายแดนใต้   

(4 กันยายน 2566)

การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ   

(21 มกราคม 2565)

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา   

(20 กุมภาพันธ์ 2567)

แนวทางการเสริมสร้างความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ

แนวทางการเสริมสร้างความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ   

(19 ตุลาคม 2566)

คู่มือการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

(12 ตุลาคม 2566)

คู่มือการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ประเภทผู้ป่วยใน สำหรับข้าราชการ

คู่มือการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ประเภทผู้ป่วยใน สำหรับข้าราชการ   

(7 สิงหาคม 2566)

คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ   

(24 พฤษภาคม 2566)

แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่

แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่   

(18 ตุลาคม 2565)

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่พักอาศัยใกล้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่พักอาศัยใกล้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

(13 มิถุนายน 2565)

คู่มือหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คู่มือหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

(6 มิถุนายน 2565)

การดาวน์โหลดแอป กบข. My GPF Application

การดาวน์โหลดแอป กบข. My GPF Application   

(8 มิถุนายน 2564)ข้อมูลที่ 1 - 12 จาก 59
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8