กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

   
   จำนวนผู้เข้าชม  15273
  ตั้งแต่วันที่ 08/09/2555
 
User Name
 
  Password
 
    
 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โครงการร่วมมือประสานใจต้านภัยคอร์รัปชั่น  
โครงการร่วมมือประสานใจต้านภัยคอร์รัปชั่น

(20 กันยายน 2555)

     ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โครงการถือศีลปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
โครงการถือศีลปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

(2 กันยายน 2555)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
.
หนังสือ/บทความ
คติธรรม

คติธรรม
  

(20 ธันวาคม 2555)

เกร็ดความรู้

เกร็ดความรู้
  

(8 พฤศจิกายน 2555)

ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
.
โครงการหนึ่งใจต้านภัยคอรร์รับชั่น    27 กันยายน 2555
ขอขอบคุณสมาชิกเครือข่าย    27 กันยายน 2555
หนังสือราชการทั้งหมด >>
 
 © Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8