กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  86419
     ตั้งแต่วันที่ 16/09/2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   :: ค้นหาข้อมูล ::
 
ประเภทหนังสือ :
ชื่อหนังสือ :
วันที่ลง :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566   

(6 มิถุนายน 2567)

คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

(29 กุมภาพันธ์ 2567)

วารสารอาเซียนฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2565

วารสารอาเซียนฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2565   

(21 ธันวาคม 2565)

วารสารอาเซียนฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

วารสารอาเซียนฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   

(25 พฤศจิกายน 2565)

วารสารอาเซียนฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2565

วารสารอาเซียนฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2565   

(25 พฤศจิกายน 2565)

วารสารอาเซียนฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2565

วารสารอาเซียนฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2565   

(25 พฤศจิกายน 2565)

วารสารอาเซียนฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2565

วารสารอาเซียนฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2565   

(25 พฤศจิกายน 2565)

วารสารอาเซียนฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

วารสารอาเซียนฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   

(25 พฤศจิกายน 2565)

คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้านของ อปท.

คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้านของ อปท.   

(20 กรกฎาคม 2565)

คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้านของ อปท.

คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้านของ อปท.   

(20 กรกฎาคม 2565)

วารสารอาเซียนฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

วารสารอาเซียนฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2565   

(1 มิถุนายน 2565)

วารสารอาเซียนฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วารสารอาเซียนฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   

(1 มิถุนายน 2565)ข้อมูลที่ 1 - 12 จาก 136
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8