กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  กฎหมาย ระเบียบ การเลือกสมาชิกวุฒิสภา
  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  กฎหมาย และระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
  Infographic การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566
  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)
  มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
  แผนการจัดการความรู้ (KM)
  กฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติ
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  61164
     ตั้งแต่วันที่ 12/06/2561
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
.
ปิดระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (LNC) ในเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th    16 กุมภาพันธ์ 2567
ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ National Local Election Information Center (NLC)    30 มกราคม 2567
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 14/2566    13 ธันวาคม 2566
แจ้งเปลี่ยนชื่อระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Election Information System (ELE))    28 พฤศจิกายน 2566
ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและขยายกำหนดเวลาวันสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน    7 พฤศจิกายน 2566
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8