ข่าวกิจกรรมสถจ.นครสวรรค์ ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2566
 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2566 ณ อาคารอเนกประสงค์บึงบอระเพ็ด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 143 แห่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)การขับเคลื่อน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งหมด 13 หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม 18