ข่าวกิจกรรมทถจ.นครสวรรค์ ร่วมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน และกิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว
 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางทิวาพรรณ สหอารักขา ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทยและติดตามการดำเนินกิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง และเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก นำโดยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายอำเภอพยุหะคีรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมติดตามความก้าวหน้าโครงการดังกล่าว

จำนวนผู้เข้าชม 15