ข่าวกิจกรรมสถจ.นครพนม ร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ
 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายวันชัย จันทร์พร ผวจ.นครพนม นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM กระทรวงมหาดไทย ปี 2567 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชม 13