ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมโครงการ (วันอังคารสวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ)
 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นางสิริพร อุทัยเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอและข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมโครงการ (วันอังคารสวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ลานพิธีด้านหลังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม 30