ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2566
 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 26