ข่าวกิจกรรมสถจ.สระบุรี พิธีรับ-ส่งมอบหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและถังขยะ รีไซขุ่น โดย บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด
 พิธีรับ-ส่งมอบหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและถังขยะ รีไซขุ่น แก่จังหวัดสระบุรี โดย บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ได้จัดทำโครงการ นวัตกรรม การศึกษา อนาคต พัฒนาการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาสังคม และมอบหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา จำนวน 756 ตัว มูลค่า 1,000,000 บาท ให้กับโรงเรียนจำนวน 8 โรงเรียนในจังหวัดสระบุรี อีกทั้งยังได้จะจัดทำโครงการ รีไซขุ่น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนลดขยะพลาสติกด้วยการเก็บบรรจุภัณฑ์พลาสติกนำส่งบริษัทฯ เพื่อนำไปผลิตเป็นถังขยะรีไซเคิล

จำนวนผู้เข้าชม 22