ข่าวกิจกรรมทถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมออกหน่วยให้บริการตามภารกิจโครงการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์
 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายสมชาย ศรีเรือง ทอ.กุฉินารายณ์ ร่วมออกหน่วยให้บริการตามภารกิจโครงการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จว.กาฬสินธุ์ ในการนี้ยังได้เข้าร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฏรบำรุง ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 33