ข่าวกิจกรรมทถจ.น่าน ร่วมทำบุญประเพณีตานสลากภัต ประจำปี 2566
 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสมชาย เกตะมะ ท้องถิ่นจังหวัดน่าน ร่วมทำบุญประเพณีตานสลากภัต ประจำปี 2566 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

จำนวนผู้เข้าชม 90