ข่าวกิจกรรมสถจ.ชัยภูมิ ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566
 วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. สถจ.ชัยภูมิ โดยกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 15