ข่าวกิจกรรมสถจ.ชัยภูมิ เข้าร่วมรับมอบนโยบายจากนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มท.
 วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมรับมอบนโยบายจากนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบ Cisco Meeting ณ ห้องปฏิบัติราชการท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม 17