ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมโครงการ (เข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ)
 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมโครงการ (เข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดโพธิวราราม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม 20