ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
 วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงาน ที่สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร(โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น3 อาคาร1 ศาลาจังหวัดอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม 19