ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา ครั้งที่ 9/2566
 วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 24