ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประชุม ก.ท.จ.อุดรธานี ครั้งที่ 10/2566
 วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประชุม ก.ท.จ.อุดรธานี ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมสบายดี อาคาร2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม 29