ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน กันยายน 2566
 วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 21