ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2566
 วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ร่วมประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมสิงห์สุดสยาม อาคาร 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 34