ข่าวกิจกรรมทถจ.ชัยนาท ประชุมรับการตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของ ผต.สถ.
 26 ก.ย. 66 เวลา 09.30 น. นายโกมินทร์ อินรัสพงศ์ ทถจ.ชัยนาท ประชุมรับการตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล มท. และ สถ. ของนายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ผู้ตรวจราชการกรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ผอ.ทุกกลุ่มงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

จำนวนผู้เข้าชม 20