ข่าวกิจกรรมทถจ.ชัยนาท ร่วมประชุมการจัดระเบียบร้านค้าบนทางเดินเท้า บนพื้นผิวจราจรฯ ณ ห้องประชุมสกุณา 301 ชั้น 3
 25 ก.ย. 66 เวลา 13.30 น. นายโกมินทร์ อินรัสพงศ์ทถจ.ชัยนาท ร่วมประชุมการจัดระเบียบร้านค้าบนทางเดินเท้า บนพื้นผิวจราจรฯ ณ ห้องประชุมสกุณา 301 ชั้น 3 ศาลากลางชัยนาท โดยมีนายนที มนตริวัต ผวจ.ชัยนาทเป็นประธานการประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชม 17