ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประชุม ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9/2566
 วันที่ 25 ก.ย. 2566 เวลา 13.30 น. นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประชุม ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมสบายดี อาคาร2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม 21