ข่าวกิจกรรมสถจ.ยะลา จัดประชุมการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. สถจ.ยะลา จัดประชุมการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมยะลายาลอ สถจ.ยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 87