ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ลงพื้นที่สังเกตุการณ์การรับอุปกรณ์การเลือกตั้งของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ
 วันที่ 13 สิงหาคม 2565 นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่สังเกตุการณ์การรับอุปกรณ์การเลือกตั้ง ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และสังเกตุการณ์การเก็บป้ายหาเสียงของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในเขตพื้นที่อำเภอสมเด็จ สามชัย คำม่วง สหัสขัสธุ์ หนองกรุงศรี และยางตลาด

จำนวนผู้เข้าชม 35