ข่าวกิจกรรมสถจ.สระบุรี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ
 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ณ ศูนย์แช่งขันเรือยาวประเพณี หน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นางสาวกาญจน์ชนิษฐา เอกแสงศรี ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี นายอำเภอเสาไห้ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

จำนวนผู้เข้าชม 48