ชื่อหนังสือ : คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) สำหรับผู้ใช้งาน สถจ. และ สถอ.
ประเภทหนังสือ : คู่มือ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : -
จำนวนผู้เข้าชม : 0