ชื่อหนังสือ : แนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประเภทหนังสือ : คู่มือ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองสาธารณสุขท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : -
จำนวนผู้เข้าชม : 18538