ชื่อหนังสือ : บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศฟินแลนด์
ประเภทหนังสือ : องค์การระหว่างประเทศ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : -
จำนวนผู้เข้าชม : 39808