เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด กลุ่มจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ

ชื่อหนังสือ : เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด กลุ่มจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ
ประเภทหนังสือ : เอกสารประกอบคำบรรยาย
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด กลุ่มจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 154314