ชื่อหนังสือ : หนังสือ สรุปผลการสัมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทหนังสือ : องค์การระหว่างประเทศ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : หนังสือ สรุปผลการสัมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวนผู้เข้าชม : 34498