ชื่อหนังสือ : หนังสือ เราได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์การกระจายอำนาจในประเทศญี่ปุ่น
ประเภทหนังสือ : องค์การระหว่างประเทศ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : หนังสือเราได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์การกระจายอำนาจในประเทศญี่ปุ่น
จำนวนผู้เข้าชม : 33512