ชื่อหนังสือ : หนังสือ "พัฒนาการน่ารู้สู่การเลี้ยงดูลูกหลาน : วัยรุ่น (12-20 ปี)"
ประเภทหนังสือ : องค์การระหว่างประเทศ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สถ.กับ UNICEF
จำนวนผู้เข้าชม : 36675