ชื่อหนังสือ : กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔
ประเภทหนังสือ : ระเบียบกฏหมาย
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔
จำนวนผู้เข้าชม : 224694