สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090470

    หน่วยงานลูกสามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หน่วยงานลูกสามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้หรือไม่ หากจัดซื้อได้ต้องวงเกินเท่าไหร่

ถามโดย : Thrantipk ( Thrantipxmint@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 26/09/2566 เวลา 22:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

จัดซื้อได้ หากผู้บริหารมอบอำนาจ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 28/09/2566 เวลา 16:35 ]