สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090469

    เป็นครุภัณฑ์ประเภทใด

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เครื่องกำเนิดไฟ และหม้อแปลงไฟฟ้า AC/DC ในห้องปฎิบัติการวิทย์ของโรงเรียนจัดเป็นครุภัณฑ์ไฟฟ้าหรือไม่ ?

ถามโดย : Thrantipk ( Thrantipxmint@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 26/09/2566 เวลา 22:30 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 27/09/2566 เวลา 13:39 ]