สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090467

    การผลักเงิน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

สอบถาม กรณี กรมส่งเสริมแจ้งการโอนเงินอาหารกลางวัน ศพด.ไม่ครบตามจำนวนวัน อปท.จึงโอนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ให้ครบตามจำนวนวันให้ ศพด เมื่อกรมส่งเสริมแจ้งอุดหนุนมาเพิ่มเติม อปท.จะต้องผลักให้ ศพด.หรือไม่ หรือเป็นรายได้ของเทศบาล

ถามโดย : kitisakyuanklang ( man100251@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 26/09/2566 เวลา 16:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0 2241 9000 ต่อ 5326 นะครับ/นะคะ

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 26/09/2566 เวลา 17:09 ]