สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090465

    สร้างโครงการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอสอบถาม พอดีสร้างโครงการจ่ายเงินสะสม ปี 2565 ในระบบ e-LAAS แต่เลือกผิดแผนงาน มาปี 2566 จะการกันเงิน จะสามารถแก้ไขยังไงได้บ้าง

ถามโดย : สุทธิชาวงค์ปา ( sutticha.wongpha.8739@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 26/09/2566 เวลา 15:50 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถ้ายังไม่ได้นำไปจัดทำฎีกาหรือผูกพันจัดซื้อจัดจ้างใด ๆ ให้ยกเลิกโครงการที่ผิด และสร้างโครงการใหม่ที่ถูกแทน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 28/09/2566 เวลา 09:09 ]