สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090463

    การเช่ารถยนต์ส่วนกลาง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลจะเช่ารถยนต์ส่วนกลาง มีระยะเวลา 5 ปี ถามว่า จะต้องขอยกเว้นระเบียบงบประมาณฯ ต่อ ผวจ.หรือไม่/ขอบคุณครับ

ถามโดย : วิรัตน์ งามกลาง ( pwirat@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 26/09/2566 เวลา 14:14 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่ เพราะเป็นไปตามมติ ครม.

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 28/09/2566 เวลา 16:29 ]