สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090460

    ค่าปรับ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ค่าปรับอาหารกลางวัน ศพด. กำหนดร้อยละ 0.1 หรือ 0.2

ถามโดย : ธีระศักดิ์ชาบ ( f19801980f@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 26/09/2566 เวลา 12:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ติดต่อ กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กศ.) โทร 0-2241-9021-3

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 28/09/2566 เวลา 16:31 ]