สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090458

    หลักประกันสัญญา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หลักประกันสัญญา สามารถนำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร และแคชเชียร์เช็คมาใช้เป็นหลักประกันสัญญาในสัญญาเดียวกันได้หรือไม่

ถามโดย : ทิพวรรณมะกอกนา ( pkk-supplies-prop@pakkretcity.go.th )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 26/09/2566 เวลา 12:05 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

พื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-241-9000 ต่อ 1524,1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1528 ) [ วันที่ 28/09/2566 เวลา 13:30 ]