สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090457

    การบันทึกทรัพย์สิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1.อบต.ได้ดำเนินจ้างงานก่อสร้างทำทางคู่ 2 ล้อรถ ได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยทำสัญาจ้างก่อสร้าง 2.อบต.ให้การสนับสนุนวัสดุเพื่อทำทางคู่ 2 ล้อรถ ได้มาโดยการซื้อวัสดุ โดยชาวบ้านอุทิศแรงทำกันเอง 3.งานที่1และ 2 ได้มาลักษณะของทรัพย์สินเช่นเดียวกันคือ ทางคู่ 2 ล้อรถ อยากทราบว่า ต้องลงบันทึกเป็นทรัพย์สินหรือไม่

ถามโดย : ณัฏฐนิชาสระหนองห้าง ( ืnatnichaa.saa@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 26/09/2566 เวลา 11:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตอบคำถาม กรุณาโทร 02-2066300

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 27/09/2566 เวลา 08:39 ]