สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090452

    สอบถามเพิ่มเติมจาก CC090417

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ที่ดินทั้งแปลงรวมกับสิ่งปลูกสร้างหลังที่เจ้าของมีชื่อในทะเบียนบ้าน หมายถึงที่ดินทั้ง 2 แปลงรวมกับสิ่งปลูกสร้างหลังที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ได้รับยกเว้นตามมาตรา 41 ใช่ไหมคะ

ถามโดย : อลิศราตุ้มนอก ( alisara_mo@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 26/09/2566 เวลา 09:23 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ใช่ค่ะ และสำหรับสิ่งปลูกสร้างหลังที่เจ้าของไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียบบ้าน ต้องเสียภาษีตามประเภทการใช้ประโยชน์ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1426-1430 ) [ วันที่ 26/09/2566 เวลา 09:58 ]