สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090449

    หารือ ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เบื้องต้นได้หารือตามรหัสที่ cc090427 มาหนึ่งรอบแล้วค่ะ

ถามโดย : โสภิตาหาญแท้ ( Modpod293@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 25/09/2566 เวลา 14:17 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามโทร 02-2419000 ต่อ 4226-9

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 27/09/2566 เวลา 07:59 ]